Saulkrastu novada dome aicina pieveinoties komandai Lietvedības un personāla nodaļas vadītāju.

Tuvāka informācija par vakanci pieejamaŠEIT.