Saulkrastu novada dome aicina darbā Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju.

Tuvāka informācija pieejama šeit.