Latvijas Republikas Saeima jau septīto gadu piedāvā iespēju jauniešiem piedalīties projektā “Jauniešu Saeima”, kas šogad norisināsies 21.aprīlī.

 

Lai kļūtu par 7.Jauniešu Saeimas deputātu, jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem aicināti piedalīties virtuālajās vēlēšanās. Tās norisināsies no 27.februāra līdz 2.aprīlim vēlēšanu platformāwww.jauniesusaeima.lv.

Šogad pasākuma uzmanības centrā ir izglītība. Jaunieši aicināti iesniegt savas idejas formālās un neformālās izglītības pilnveidei Latvijā kādā no četrām tēmām – izglītības kvalitāte, studiju iespējas, patriotisms un valstiskuma apziņa, kā arī drošība internetā. Tāpat jaunieši var iesniegt savus priekšlikumus vienam no četriem deklarāciju projektiem, par kuriem viņi diskutēs pasākuma dienā no Saeimas tribīnes.

Jauniešu Saeimas deputātus ievēlē publiskā balsojumā, un projektā pārstāvēti visi Latvijas reģioni proporcionāli to iedzīvotāju skaitam. 7.Jauniešu Saeimā piedalīsies 100 jaunieši, par kuru idejām saņemts lielākais balsu skaits. 21.aprīlī jaunieši pulcēsies Saeimas namā, lai klātienē iepazītu likumdevēja darbu un no parlamenta tribīnes uzrunātu vienaudžus par sabiedrībā aktuālām tēmām.