Saulkrastu Jauniešu māja piedāvā Saulkrastu novadā deklarētajiem 2.- 5. klašu bērniem piedalīties vasaras nometnē “Latvijai 100”.

Šogad plānotas divas grupas, katra piecas darba dienas.

Pirmā grupa no 25. jūnija līdz 29. jūnijam, otra grupa – no 2. jūlija līdz 6. jūlijam.

Kā katru gadu, nometnē notiks aktīvas, radošas un izzinošas nodarbības. Vecāku līdzfinansējums aptuveni 20.00 eiro (atkarībā no dalībnieku skaita).

Pieteikšanās un sīkāka informācija līdz 3. jūnijam pa tālr. 29445270, vai elektroniski: [email protected]

Piesakoties elektroniski, jānorāda bērna vārdu, uzvārdu, vecumu un vecāka tālruņa numuru.

Par tālāko gaitu nometnes vadītāja sazināsies ar katru vecāku individuāli.