PPP biedrības SERNIKON pamata darbības teritorija ir Carnikavas un Saulkrastu novadu administratīvās teritorijas. Biedrība «Sernikon» dibināta 2009.gadā, lai:

 • veicinātu un atbalstītu sabiedrības iesaistīšanos lauku un zivsaimniecībai nozīmīgas teritorijas attīstībā;
 • izstrādātu un realizētu stratēģiju ilgtspējīgai lauku un zivsaimniecībai nozīmīgas teritorijas attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus;
 • attīstītu sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Biedrības darbības teritorijas attīstību.

 

SERNIKON padome tiek veidota no 12 locekļiem, ievērojot, ka tiek pārstāvētas lauksaimnieku, lauku sieviešu, jauniešu, zivsaimniecības nozares, nevalstisko organizāciju, pašvaldību un iedzīvotāju intereses.SERNIKON padomes locekļa galvenie amata pienākumi:
 • izpildīt biedrības sapulces lēmumus;
 • piedalīties biedrības stratēģijas ieviešanā un izmaiņu izstrādē;
 • piedalīties padomes lēmumu pieņemšanā;
 • pārstāvēt tūrisma nozares intereses biedrībā;
 • sniegt atskaites biedrības sapulcei.

SERNIKON valdes locekļa galvenie amata pienākumi:

 • organizēt biedrības ikdienas darbu saskaņā ar statūtiem, stratēģiju un padomes lēmumiem;
 • piedalīties valdes lēmumu pieņemšanā un projektu ieviešanā
 • sniegt atskaites biedrības sapulcei;
 • pārstāvēt biedrību.

SERNIKON valdes locekļi un padomes locekļi darbu biedrībā veic bez atlīdzības.

Pieteikuma vēstuli un Curriculum Vitae (CV) ar norādi „SERNIKON valdes loceklis” vai „SERNIKON padomes loceklis” sūtīt līdz 2018.gada 13.augustam uz e-pastu [email protected]

Sīkāka informācija pa tālruni 28322033 un biedrības interneta vietnē: www.sernikon.lv