Motivētu pieteikumu un CV ar norādi „Konkursam uz bāriņtiesas locekļa amatu” līdz 2020.gada 9.septembrim sūtīt uz e- pastu [email protected] vai pa pastu Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160 vai iesniegt personīgi Saulkrastu novada domes 203.kabinetā domes darba laikā.

 

Saulkrastu novada dome

(reģ.nr.90000068680)

Aicina pievienoties savai komandai

bāriņtiesas locekli (uz nepilnu slodzi)

Galvenie pienākumi:

 • aizstāvēt bērnu un aizgādnībā esošu personu tiesības un mantiskās intereses, izskatot iesniegumus un sūdzības, veicot faktu pārbaudes;
 • veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu bērna audzināšanu un pienācīgu aprūpi ģimeniskā vidē;
 • komunicēt ar lietā iesaistītajām personām, veidojot pozitīvas, lietišķas un uz sadarbību vērstas attiecības;
 • piedalīties lietu izskatīšanā tiesā, izskatīt iesniegumus un sūdzības, sniegt informāciju tiesai;
 • sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm, Valsts probācijas dienestu un tiesu izpildītājiem;
 • informēt pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;
 • Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāvēt bērnu vai aizgādnībā esošo personu kriminālprocesā;
 • sagatavot dokumentu projektus un administratīvās lietas izskatīšanai tiesas un bāriņtiesas sēdēs;
 • pārstāvēt bāriņtiesas viedokli, skaidrojot bāriņtiesas rīcību un pieņemtos lēmumus.

Prasības pretendentiem:

 • Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
 • ne jaunāks (-a) par 30 gadiem;
 • akadēmiskais bakalaura grāds vai profesionālais bakalaura grāds un atbilstoša profesionālā kvalifikācija (vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6.līmenim atbilstoša kvalifikācija) pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē un ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgajā specialitātē;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • nevainojama reputācija;
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru;
 • vēlama pieredze bāriņtiesas darbā;
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Par priekšrocību uzskatīsim:

 • pieredzi bāriņtiesas darbā;
 • pēdējo 5 gadu laikā apgūtu Bāriņtiesu likuma 10.panta ceturtajā daļā minēto mācību programmu;
 • apgūtas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu un radošu darbu;
 • profesionālās attīstības un pilnveides iespējas;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu 1190,00 EUR (par 1 likmi, atalgojums tiek maksāts par faktiski nostrādāto laiku).

Motivētu pieteikumu un CV ar norādi „Konkursam uz bāriņtiesas locekļa amatu” līdz 2020.gada 9.septembrim sūtīt uz e- pastu [email protected] vai pa pastu Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160 vai iesniegt personīgi Saulkrastu novada domes 203.kabinetā domes darba laikā.

Tālrunis uzziņām 67142509

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Saulkrastu novada dome informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi.

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju.