Motivētu pieteikumu, CV un redzējumu par pašvaldības iestādes “Saulkrastu kultūras centrs” darbību un attīstības prioritātēm (ne vairāk kā 2 (divas) A4 formāta  lappuses).  Ar norādi „ Konkursam uz Saulkrastu kultūras centra vadītāja amatu” līdz 2020.gada 12.septembrim sūtīt uz e- pastu [email protected] vai pa pastu Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160.

Saulkrastu novada dome

(reģ.nr.90000068680)

Aicina pievienoties savai komandai

SAULKRASTU KULTŪRAS CENTRA VADĪTĀJU

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot un vadīt iestādes darbu, noteikt iestādes darbības virzienus un darbības prioritātes, izstrādāt iestādes iekšējos normatīvos aktus u.c. dokumentus;
 • izstrādāt un ieviest novada kultūras piedāvājuma koncepciju;
 • plānot kultūras pasākumus dažādām sabiedrības grupām kultūras, mākslas, tautas jaunrades, novadpētniecības jomās un nodrošināt to īstenošanu;
 • nodrošināt vietēja, valsts un starptautiska mēroga pasākumu sagatavošanu un norisi, finansējuma piesaisti kultūras, mākslas, novadpētniecības un mūžizglītības jomās;
 • nodrošināt pasākumu mākslinieciskā līmeņa kvalitāti;
 • vadīt iestādes finanšu un saimniecisko darbību, izstrādāt iestādes budžeta projektu, kontrolēt un nodrošināt lietderīgu finanšu līdzekļu izlietošanu, t.sk. izvērtēt fizisko un juridisko personu līdzfinansējuma pieprasījumus atbilstoši kultūras jomā atbalstāmajiem mērķiem un noteiktajām prioritātēm;
 • slēgt saimnieciskos, iepirkuma, darba līgumus u.c. līgumus iestādes darbības nodrošināšanai;
 • nodrošināt iestādei nodotā pašvaldības īpašuma efektīvu izmantošanu, saglabāšanu, modernizāciju un apsaimniekošanu;
 • nodrošināt sabiedrības informētību par norisēm kultūras, mākslas un novadpētniecības jomās un aktualitātēm iestādes darbībā;
 • nodrošināt Darba likuma, Autortiesību likuma, Fizisko personu datu aizsardzības likuma, likuma “Likums par budžetu un finanšu vadību” u.c. normatīvo aktu prasību ievērošanu;
 • pārstāvēt iestādi pašvaldības un valsts iestādēs, sabiedriskajās organizācijās un tiesās.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība kultūras vadībā vai kultūras menedžmentā, vai radniecīgā jomā;
 • pieredze vadošā amatā ar kultūras jomu saistītā iestādē vai līdzīga rakstura organizatoriskā un radošā pieredze;
 • pieredze iestādes finanšu plānošanā un izlietošanas kontrolē;
 • pieredze vietēja un starptautiska mēroga kultūras pasākumu plānošanā un īstenošanā;
 • zināšanas par iestādes darba organizēšanu (darba likumdošana, lietvedība, finanšu jautājumi) un šo jomu reglamentējošu normatīvo aktu pārzināšana;
 • zināšanas un izpratne par kultūras jomas procesiem, Dziesmu un deju svētku kustību;
 • teicamas organizatoriskās, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • prasme vadīt komandu, motivēt darbiniekus, paust viedokli, pamatot savu rīcību un lēmumus;
 • analītiskā domāšana, pozitīva attieksme pret inovācijām, mērķtiecība, precizitāte, disciplinētība, augsta atbildības sajūta, spēja noteikt prioritātes, organizēt un plānot darbu;
 • datorprasmes lietotāja līmenī;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, angļu valodas zināšanas B2 (vidējā) līmenī.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu pašvaldībā;
 • profesionālu kolēģu atbalstu praktisko iemaņu apgūšanai;
 • iespēju strādāt saliedētā un mērķtiecīgā komandā;
 • atalgojumu bruto 1417 euro;
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika beigām).

Ar konkursa nolikumu var iepazīties ŠEIT

Motivētu pieteikumu, CV un redzējumu par pašvaldības iestādes “Saulkrastu kultūras centrs” darbību un attīstības prioritātēm (ne vairāk kā 2 (divas) A4 formāta lappuses).

Ar norādi „ Konkursam uz Saulkrastu kultūras centra vadītāja amatu” līdz 2020.gada 12.septembrim sūtīt uz e- pastu [email protected] vai pa pastu Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160.

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Saulkrastu novada dome informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.