SOS Bērnu ciemats organizē un Saulkrastu novada bāriņtiesa aicina tos, kuri plāno, ir ceļā vai jau ir uzņēmušies tik svarīgo atbildību par kādu bez vecāku gādības palikušu bērnu/-iem, apgūt starptautiski atzītu apmācību programmu audžuģimenēm, adoptētājiem un aizbildņiem "AIRI vecākiem" (jeb Attīstība, Informācija, Resursi, Izglītība vecākiem).

 

Apmācību programmas mērķis ir attīstīt un izvērtēt savas kompetences un prasmes, kas nepieciešamas, uzņemoties atbildību par bērniem, kuri dažādu iemeslu dēļ zaudējuši savu vecāku aprūpi.

 

Apmācību ilgums – 27 stundas un 1-3 individuālas tikšanās.

 

Apmācības notiek interaktīvā veidā, tās veido 9 sesijas jeb 9 apmācību dienas, katra sesija 3 stundas gara. Apmācību ietvaros plānotas 1-3 individuālas tikšanās ar katru ģimenes jeb apmācību dalībnieku. Individuālo tikšanos mērķis ir pārrunāt un izvērtēt apmācību ietvaros apgūtās tēmas un kompetences. Individuālās tikšanās tiks saskaņotas ar katru dalībnieku individuāli un tiks veiktas tikai ar dalībnieku piekrišanu.

 

Apmācības vada īpaši sagatavots treneru pāris, no kuriem viens ir jomas profesionālis (psihologs vai sociālais darbinieks), bet otrs pieredzējis – adoptētājs, aizbildnis vai audžuvecāks.

 

Apmācību grupas dalībnieku skaits – līdz 15 dalībniekiem, potenciālie vai esošie audžuvecāki, adoptētāji vai aizbildņi. Apmācībām var pieteikties vairāki vienas ģimenes locekļi. Katrs apmācību dalībnieks saņems apmācību programmas rokasgrāmatu.

 

Apmācību beidzot, dalībnieki saņems – Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas neformālās izglītības centra “SOCIETAS SOCIALIS” apliecinājumu par programmas apguvi.

 

Apmācības ir bez maksas.

 

Apmācību norises sākums un laiks: 2016. gada 28. jūnijs plkst.18:00.

 

Apmācību norises vieta: Saulkrastu novada bāriņtiesa.

 

Pieteikšanās apmācībām līdz 2016. gada 21.jūnijam un sīkāka informācija – rakstot uz e-pastu: b[email protected] vai zvanot pa tālruni: 67142509, 25708981 vai SOS Bērnu ciematu mājas lapā www.sosbernuciemati.lv

 

14. jūnijā plkst. 17:30, Saulkrastu novada bāriņtiesā notiks informatīva tikšanās visiem interesentiem, kurā varēs vairāk uzzināt par apmācībām un iepazīties ar apmācību vadītājiem.