Šī gada 5. un 6. aprīlī aicina Saulkrastu un Carnikavas novada uzņēmējus pieredzes apmaiņas braucienā uz Viljandi apriņķi Igaunijā.

Brauciena laikā būs iespēja apmeklēt dažādus uzņēmumus – tūrisma saimniecības, čipsu ražotni, smiltsērkšķu pārstrādes un amatniecības uzņēmumus, gūt priekšstatu par uzņēmējdarbības vidi un piedāvājumu mūsu kaimiņos, kā arī rast partnerus turpmākai sadarbībai. Brauciena programmu šobrīd vēl precizē projekta partneris Igaunijā – Mulgimaa attīstības centrs, tā solās būt interesanta.

Ieinteresētos uzņēmējus aicinām pieteikties, rakstot vai zvanot projektu vadītājai Anita Līcei pa tālruni 26556633 vai rakstot uz [email protected]

Brauciens tiek organizēts un notiek INTERREG pārrobežu sadarbības projekta Nr.48 “ESTLAT BUSINESS” ietvaros kopā ar projekta vadošo partneri Mulgimaa attīstības centru no Igaunijas un projekta partneri – Salacgrīvas novada domi.

Projekta īstenošanas periods ir no01.05.2017.līdz30.10.2018.

Projekta kopējais budžets ir99 401,53 EUR, no kuriem Igaunijas-Latvijas atbalsta programmas finansējums ir84 491,29 EURun projekta partneru finansējums14910,24 EUR.

Biedrības budžets projekta aktivitātēm ir26580.63 EUR, tai skaitā Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas finansējums22593.53 EURun biedrības līdzfinansējums –3987,10 EUR.

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli, un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.