Saulkrastu Sociālais dienests aicina atbalstīt akciju „Gaišus Ziemassvētkus”, lai kopā ar pašvaldības devumu radītu Saulkrastu Sociālā dienesta klientiem – trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, 1. grupas invalīdiem, bērniem bāreņiem, vientuļiem pensionāriem, pansionāta iemītniekiem un arī daudzbērnu ģimeņu bērniem – līksmus un gaišus Ziemassvētkus. Lūdzam uzņēmējus un citus interesentus atbalstīt šo pasākumu ar naudas ziedojumiem vai ar pašu ražojumiem līdz 10. decembrim.

Par atbalstu akcijai lūdzam ziņot pa tālruni 67142510 vai 20217167 vai Saulkrastu domes 108.kabinetā. Konts: Saulkrastu novada dome, reģ. Nr. 90000068680, „Swedbank”, konta Nr. LV17HABA0551028797653, ar norādi „Akcijai „Gaišus Ziemassvētkus””.