Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis aicina iedzīvotājus uz tikšanos, lai runātu par novada aktualitātēm, plāniem un atbildētu uz iedzīvotāju jautājumiem.

 

Kad? – 8. oktobrī plkst. 18.00.

Kur? – Saulkrastu novada domes zālē.

Iedzīvotājiem būs iespēja uzdot jautājumus domes priekšsēdētājam Normundam Līcim, izpilddirektoram Aleksandram Ināram Zaharānam un SIA “Saulkrastu komunālserviss”.

Šādas tikšanās ar iedzīvotājiem ir plānotas katra mēneša otrajā ceturtdienā!

Atnāc, jautā un uzzini!