Lai pilnveidotu Saulkrastu novada pašvaldības darbu, vienlaikus rodot iespēju iedzīvotājiem iesaistīties pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā, ir izveidots e-pasts [email protected] , kur ikviens aicināts iesūtīt savus priekšlikumus un idejas Saulkrastu novada attīstībai.

Pēc iesūtīto priekšlikumu apkopošanas ir plānots organizēt tikšanās, kurās būs iespēja kopā apspriest un izdiskutēt aktuālākos jautājumus un meklēt to realizēšanas iespējas.