Viena no pašvaldības funkcijām ir darba ar jaunatni — personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem — plānošana un īstenošana. Saskaņā ar Jaunatnes likumu, pašvaldības plāno darbu ar jaunatni, izstrādājot pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas dokumentus. Būtiski, ka arī vietējie jaunieši līdzdarbojas šāda dokumenta izstrādē, iesakot savas idejas pašvaldības jaunatnes politikas vīzijai, prioritātēm un uzdevumiem, kas ilgtermiņā pa tiešo ietekmēs jauniešu ikdienu un viņu aktivitātes pašvaldībā.

Jaunieši, esiet aktīvi, aizpildiet aptaujas anketu, izsakiet savas idejas, vēlmes un priekšlikumus par jautājumiem, kas tieši skar Jūsu intereses!

Saite aptaujas veikšanai elektroniskā formātā: http://bit.ly/1Ya7nl4 

 

Atbilstoši Saulkrastu novada dome lēmumam, ir izveidota Jauniešu politikas stratēģijas 2016.-2023. gadam izstrādes darba grupa. To vada Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Līcis. Izstrādes procesā piedalās arī pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” pieaugušo izglītības koordinators- projektu speciālists Ainārs Liepiņš, Saulkrastu jauniešu iniciatīvu centra vadītāja Vaira Cīrule, Bērnu un jauniešu dienas centra “Saulespuķe” vadītāja Ingūna Feldmane, Saulkrastu bibliotēkas vadītāja Vizma Stūrmane, Zvejniekciema vidusskolas Sociālā pedagoģe Sigita Kliedere, Zvejniekciema vidusskolas absolvente, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 1. kursa studente Anete Kalniņa, Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas 10.klases skolnieks, Zvejniekciema iedzīvotājs Dāvis Vītols, Rīgas Valsts 3.ģimāzijas 11.klases skolniece, Saulkrastu pilsētas iedzīvotāja Santa Kliedere, Saulkrastu vidusskolas 12. klases skolniece Arta Grabčika, u.c. interesenti. Pakāpeniski darbā tiks iesaistīti ar Saulkrastu vidusskolas Skolēnu mērijas un Zvejniekciema vidusskolas Skolēnu līdzpārvaldes pārstāvji. Savus priekšlikumu un ieteikumus variet sūtīt arī uz e-pastu [email protected]