Saulkrastu novada dome veic aptauju, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par ceļa zīmes “Dzīvojamā zona” uzstādīšanu ciemā “Veselība”. Aptauja paredzēta ciema “Veselība” un tā tuvējās apkārtnes iedzīvotājiem. Respondentus lūgums savas atbildes sniegt 2 nedēļu laikā, līdz 30. augustam.

 

? www.visidati.lv/aptauja/1484727688/

 

Tavs viedoklis ir svarīgs! Kopīgiem spēkiem veidosim mūsu dzīves telpu labāku un drošāku.