Lai noskaidrotu viedokli un veicinātu iedzīvotāju līdzdalību dažādu norišu plānošanā, Saulkrastu novada dome aicina Jūs piedalīties aptaujā. Aptauja tiek veikta laika periodā no 2018. gada 10. aprīļa līdz 24. aprīlim.

Anketa elektroniskā formātā ir pieejama ŠEIT , savukārt drukātā formātā Saulkrastu novada domē, Saulkrastu sporta centrā, Saulkrastu bibliotēkā, Tūrisma informācijas centrā, Saulkrastu poliklīnikas reģistratūrā, Saulkrastu vidusskolā, PII „Rūķītis”, Zvejniekciema vidusskolā, k/n „Zvejniekciems”. Norādītajās vietās var nodot aizpildītu „Saulkrastu Domes Ziņu” aprīļa numurā ievietoto anketu.

Aptauja ir anonīma, un rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Ar tiem varēsit iepazīties pašvaldības informatīvajā izdevumā „Saulkrastu Domes Ziņas” un www.saulkrasti.lv.