Saulkrastu novada dome 2017.gada 30.augustā pieņēma saistošos noteikumus Nr.14 “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā”.

Saistošie noteikumi paredz, ka 2019.gadā par vienu mājokli tiek piemērots nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojums 70% apmērā. Tiesības saņemt šo atvieglojumu ir nodokļu maksātājam, kurš ir deklarējis dzīvesvietu Saulkrastu novadā savā nekustamajā īpašumā – mājā vai dzīvoklī un nav nekustamā īpašuma nodokļu parādu par iepriekšējiem nodokļa taksācijas periodiem.

Lai saņemtu NĪN atlaidi ar 2019.gada 1.janvāri, nodokļa maksātājam līdz 2018.gada 31.decembrim jāvēršas domē ar iesniegumu. Elektroniski iesniegums pieejamsŠEIT.Parakstītu un ieskenētu to jānosūta uz e-pastu [email protected].

Lai iesnieguma veidlapu saņemtu un aizpildītu klātienē, jādodas uz Klientu apkalpošanas centru Raiņa ielā 8, darba laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 8.30 – 18.00, otrdienās un trešdienās no 8.30 – 17.00, piektdienās no 8.00 – 14.00. Pusdienas pārtraukums no 12.00 -12.30, izņemot piektdienas.

Ievērībai! Iesniegums par atvieglojumu piešķiršanu iesniedzams katru gadu.

Tālr. uzziņām 67142517.

Aicinām nekavēties un pieteikties NĪN atlaidei jau tagad!