25. aprīlī – Lielās Talkas dienā aicinām visus talkot gribētājus uz kāpu stiprināšanas talku posmā starp Inčupi un Pēterupi. Talkas sākums plkst. 10:00, pulcēšanās Baltajā kāpa atpūtas vietā.

 

Šogad talkosim kopā ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Kasparu Gerhardu un viņa kolēģiem no ministrijas un tās padotības iestādēm. Arī ministrijas darbiniekiem, līdzīgi kā daudziem tūkstošiem cilvēku Latvijā, dalība Lielajā talkā jau kļuvusi par jauku tradīciju, kad kopīgiem spēkiem tiek saposti ne tikai meži un grāvmales, bet arī labiekārtota atpūtai dabā nepieciešamā infrastruktūra.

 

Talkas laikā tiks veikta sētiņu atjaunošana, kas izveidotas kāpu nogāžu stiprināšanai, kā arī tiks veidoti kārklu vainagi un kārklu pinumi priekškāpu stiprināšanai un pasargāšanai no vētru ietekmes. Tāpat plānoti apkārtnē esošo pastaigu taku sakopšanas darbi.

 

Kāpu stiprināšanas darbi tiek veikti, lai pasargātu kāpas no vētru ietekmes radītajām sekām, tostarp krasta noskalojumiem, lai ainaviskā Saulkrastu piekrastes apkārtne arī turpmāk priecētu apmeklētājus tās pašreizējā izskatā.

 

Pēc talkas visi čaklie talcinieki aicināti uz pusdienām laukumā pie Krastiņbāra, kur cienās ar gardu zupu.

 

Aicinām apģērbties silti un talkošanai atbilstoši. Cimdi un atkritumu maisi talciniekiem tiks nodrošināti. Līdzi ņemt cirvjus, dārza šķēres, lāpstas.

 

Talku rīko Saulkrastu novada dome, biedrība „Baltijas krasti” un Dabas aizsardzības pārvalde projekta LIFE13 ENV/LV/000839 “Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” jeb „LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības (ES) programma LIFE+ un Latvijas vides aizsardzības fonds.

 

Vairāk par projektu lasiet: http://ekosistemas.daba.gov.lv/public/lat/