Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Sernikon" padome 2015.gada 22.oktobra sēdē apstiprināja sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju Carnikavas un Saulkrastu novadiem 2014.-2020.gadam.

 

Ņemot vērā to, ka Zemkopības ministrija piešķīra Publisko un privāto partnerattiecību biedrībai “Sernikon” tiesības izstrādātā sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju Carnikavas un Saulkrastu novadiem 2014.-2020.gada plānošanas periodā, sadarbojoties ieinteresētajām pusēm ir izstrādāts dokuments, kas paredz Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējuma sadali projektiem.

 

Izstrādātā stratēģija atrodama ŠEIT.

 

‍Šo dokumentu saturs var mainīties, jo dokumenti tālāk tiks iesniegti Lauku atbalsta dienestā to apstiprināšanas lēmuma pieņemšanai. Līdz ar to tuvākās projektu pieteikumu pieņemšanas kārtas ir paredzamas 2016.gada sākumā.

‍Lai projektu iesniedzēji varētu labāk sagatavoties pieteikumu aizpildīšanai, aicinām iepazīties ar jau apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumu projektiem:

‍MK noteikumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pieteikumu sagatavošanai ŠEIT.

‍MK noteikumi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pieteikumu sagatavošanai ŠEIT.

‍Pateicamies visiem, kas piedalījās stratēģijas izstrādē un aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai biedrības mājas lapā. Gatavojoties stratēģijas ieviešanai, vēl plānots izstrādāt un biedrības padomē apstiprināt projektu uzraudzības kārtību, kā arī vadlīnijas (plānu) sabiedrības informēšanai un aktivizēšanai.

Sernikon garais