Lai atbalstītu un sekmētu nevalstisko organizāciju aktivitātes novadā, šī gada septembra sākumā tika izsludināts Saulkrastu novada domes finansēts nevalstisko organizāciju konkurss. Kopumā tika saņemti pieci konkursa pieteikumi.

Saulkrastu novada domes septembra sēdē deputāti pieņēma lēmumu apstiprināt divus pieteikumus – biedrībām “Saulkrastu uzņēmēju biedrība” un “Orientēšanās klubs ”Kāpa””.

Lai realizētu konkursam pieteikto projektu “Saulkrastu uzņēmēju biedrība” saņems 1500 eiro, savukārt orientēšanās klubs “Kāpa” – 1290 eiro. Uzņēmēji plāno uzstādīt soliņus Saulrieta takas teritorijā, sportisti – organizēt orientēšanās sacensības, kurās novada iedzīvotāji varēs piedalīties bez maksas, tajā skaitā noorganizēt četrus bezmaksas treniņus orientēšanās apmācībā.

Pašvaldības atvēlētais finansējums šai konkursa kārtai ir 3000 eiro. Organizācija nodrošina līdzfinansējumu vismaz 10 % apmērā no projekta kopējās summas.