Pirmdien, 25.maijā, Saulkrastu novada dome sveica šī mācību gada labākos skolēnus, kuri ieguvuši augstus sasniegumus ikdienas mācību darbā, ar panākumiem piedalījušies mācību olimpiādēs un konkursos, izcīnījuši godalgotas vietas sportā un aktīvi iesaistījušies sabiedriskajās aktivitātēs.

 

 

Saulkrastu novada domes atzinības rakstus un naudas balvas saņēma Saulkrastu vidusskolas10.klases skolnieks Rinalds Seržants, 11.klases skolnieks Niks Ričards Goldiņš, 9.klases skolniece Veronika Solovjova, 10.klases skolnieks Uldis Upītis, Zvejniekciema vidusskolas 12.klases skolnieces Anete Kalniņa un Sanita Martinsone, 8.klases skolnieks Kārlis Taube, un Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas (VJMMS) 3. pūšaminstrumentu klases audzēknis Kirils Turovs un vizuāli plastiskās nodaļas mākslas nodaļas 5.kursa audzēkne Kristiāna Vanaga.

 

Tāpat dome izteica pateicību skolēnu vecākiem, kā arī skolotājiem no Saulkrastu vidusskolas Ilonai Trezunei un Dzintrai Rēķei, no Zvejniekciema vidusskolas Valentīnai Bērziņai, Vijai Skudrai un Veltai Velmerei, kā arī VJMMS pedagogiem Miervaldim Lejam, Dainai Pērkonei, Rasai Grāmatiņai un koncertmeistarei Beatai Gekai.

 

Labakie skoleni_2015