Saulkrastu novada dome šī gada maijā izsludināja konkursu novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām finansējuma saņemšanai dažādu iniciatīvu atbalstam.

Vienam projektam maksimālais pieejamais Saulkrastu novada domes atbalsts ir 750,00 eiro, un tas nepārsniedz 90% no projekta kopējām izmaksām.

Konkursa rezultātā tika saņemti pieci projektu pieteikumi, tomēr, pamatojoties uz nolikumā noteiktajiem kritērijiem, atbalstīti tika trīs projekti: „Saulkrastu tenisa kortu labiekārtošana” (SIA „Pūces skola”), „Mazuļu interešu izglītības un attīstības veicināšana” (iedzīvotāju grupa – Kristīne Felkere, Ieva Ancāne, Anda Veismane, Justīne Cīrule, Arta Skudrēna) un „„Mēs esam saulkrastieši” – atmiņu stāsti par Saulkrastiem un tās iedzīvotājiem” (Saulkrastu Pensionāru biedrība).

Projektā „Saulkrastu tenisa kortu labiekārtošana” tiks iegādāti un uzstādīti galdi un krēsli Saulkrastu tenisa kortu apmeklētāju vajadzībām. Projekta kopējā summa ir 1404,81 eiro, no tiem 750 eiro – pašvaldības atbalsts.

Projekta „Mazuļu interešu izglītības un attīstības veicināšana” ietvaros tiks izveidota publiski pieejama attīstoša un izglītojoša brīvā laika pavadīšanas zona bērniem vecumā no 0 līdz 5 gadiem ar dažādām bērnu attīstību veicinošām rotaļlietām un piederumiem. Projekta kopējās izmaksas ir 826,14 eiro, no tiem 743,53 eiro – pašvaldības atbalsts.

Projekta „„Mēs esam saulkrastieši” – atmiņu stāsti par Saulkrastiem un tās iedzīvotājiem” mērķis ir paaudžu mantojuma nodošana jaunajai paaudzei. Projekta nodrošināšanai paredzēts iegādāties tehniku filmas veidošanai, tostarp arī nākotnes projektiem, un tiks izveidota dokumentālā filma par Saulkrastu novada iedzīvotājiem un viņu dzīvesstāstiem. Pašvaldības līdzfinansējums ir 520,20 eiro.