Saulkrastu novada dome š.g. jūnijā izsludināja konkursu novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām finansējuma saņemšanai dažādu iniciatīvu atbalstam.

 

Konkursa rezultātā tika saņemti četri projektu pieteikumi dažādu aktivitāšu īstenošanai, taču atbilstība konkursa vērtēšanas kritērijiem bija diviem pieteikumiem: „Saulkrastu novada VEF Pabaži teritorijas labiekārtošana” (iesniedzēji – Aija Logina, Anžella Ponomarjova, Vita Skukauska, Arnis Zanders, Jolanta Zandere) un „Esi aktīvs Aizvējos!” (iesniedzējs – SIA „Aizvēji”).

 

Projekta „Saulkrastu novada VEF Pabaži teritorijas labiekārtošana” ietvaros tiks izgatavots informatīvais stends, kur turpmāk būs iespēja izvietot dažāda veida informāciju, kā arī tiks uzstādītas vienota stila pastkastītes. Papildus tiks sakārtots VEF- Pabaži iebraucamā ceļa sākumposms līdz informatīvajam stendam. Projekta kopējās izmaksas plānotas 887, 03 eiro, no kuriem pašvaldības atbalsts 750,00 eiro.

 

Projekta „Esi aktīvs Aizvējos!” ietvaros tiks izveidots pludmales tenisa laukums un uzlabots esošais tenisa laukums, kā arī iegādāts nepieciešamais aprīkojums pludmales tenisam un tenisam. Kopējās projekta izmaksas plānotas 868,00 eiro, no kuriem pašvaldības atbalsts 750,00 eiro.