2016. gada vasaras sezonas noslēgumā Saulkrastos, Baltās kāpas apkārtnē plānota ļoti īpaša un neparasta dabas objekta – dabas dizaina parka – atklāšana. Dabas dizaina parks iecerēts kā interaktīvs, sabiedrību piesaistošs objekts, kas izglītos par saudzīgu cilvēku rīcību pret vietējām dabas vērtībām un skaidros, kas ir ekosistēmu pakalpojumi. Dizaina parks tiks konstruēts arīdzan tā, lai mazinātu apmeklētāju radīto ietekmi uz apkārtnes ekosistēmu. Būtisku pienesumu dizaina parka izstrādē sniegs arī Latvija augstskolu studenti.

 

Dizaina parks taps Eiropas Savienības projekta “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” ietvaros, kuru īsteno Dabas aizsardzības pārvalde, Saulkrastu novada pašvaldība un biedrība “Baltijas krasti”.

 

Šobrīd pārstāvji no Saulkrastu novada pašvaldības aktīvi strādā pie dizaina parka koncepcijas izstrādes. Darbā tiek iesaistīti arī Latvijas augstskolu – Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Latvijas Mākslas akadēmijas – studenti un mācībspēki.

 

Līdz šim ar studentiem norisinājušās jau vairākas tikšanās, studenti kopīgi ar projekta pārstāvjiem devušies dabā – apmeklējuši Saulkrastu Baltās kāpas apkārtni un diskutējuši par piemērotāko dizaina parka izveides vietu.

 

Š.g. rudens sesijā studenti būs veikuši teritorijas analīzi un sniegs pirmos secinājumus. Savu unikālo redzējumu par dizaina parka izveidi studenti sniegs š.g. nogalē. Latvijas Mākslas Akadēmijas studenti prezentēs savu vīziju par dizaina parkā iekļaujamajiem mākslas objektiem, informatīvajām zīmēm un dizainu. Savukārt Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes studenti prezentēs savu redzējumu par dabas dizaina telpisko plānojumu, teritorijas izmantošanas un attīstības aspektiem un tehniskajiem risinājumiem.

 

 

Eko sist_garais