Lai Saulkrastu novada iedzīvotājiem nodrošinātu kvalitatīvu, nepārtrauktu un drošu elektroenerģijas piegādi, 2015. un 2016. gadā AS „Sadales tīkls" realizēs 9 investīciju projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot 2 miljonus eiro.

 

Kopumā 2015. un 2016. gadā Saulkrastu novadā AS „Sadales tīkls” plāno veikt zemsprieguma 0,4kV (kilovoltu) gaisvadu elektrolīniju rekonstrukciju un pārbūvi par kabeļu līnijām 65,4 km garumā, izbūvēt 2 jaunas transformatoru apakšstacijas, bet vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīniju plānots atjaunot 0,5 km garumā.

 

Tuvāka informācija pieejama šeit