Saulkrastu novada domē reģistrētie asenizācijas pakalpojumu sniedzēji, kuri drīkst apsaimniekot decentralizētās kanalizācijas sistēmas Saulkrastu novada teritorijā:

  • SIA “Saulkrastu komunālserviss” reģ. Nr. 40103027944

Liepu ielā 3, Saulkrastos, Saulkrastu nov., LV – 2160

Mercedes Benz valsts reģ. Nr.JS6790

[email protected]

tel. 67951361

  • SIA “Asmāra EKO” reģ. Nr. 40103614502

Kāpu iela 6A, Mežciems, Carnikavas nov., LV – 2163

Mercedes Benz valsts reģ. Nr. HK8429

[email protected]

tel. 67910874

www.asmara.lv