Atsaucoties Saulkrastu uzņēmēju biedrības priekšlikumam, Saulkrastu novada domes deputāti janvāra domes sēdē vienbalsīgi pieņēma lēmumu, noslēgt sadarbības līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA).

LIAA, īstenojot investīciju piesaistes metodiku „POLARIS process”, organizē informācijas apmaiņu starp pašvaldībām, zinātniskās pētniecības iestādēm, investīciju projektu turētājiem un investoriem ar mērķi veicināt ārvalstu tiešo investīciju piesaisti.

Saulkrastu novada domes un LIAA plānotā līguma mērķis ir sekmēt komercdarbības attīstību pašvaldības administratīvajā teritorijā, veicinot investīciju, t.sk. ārvalstu, apjoma pieaugumu, palielināt pašvaldības konkurētspēju vietējā un starptautiskajos tirgos, kā arī paplašināt pašvaldības sadarbību ar esošiem un potenciāliem investīciju projektu īstenotājiem.