Saulkrastu novada dome aicina pieteikties ģimenes, kurām nepieciešams atbalsts ārkārtējās situācijas laikā bērnu ēdināšanas nodrošināšanai. 

Šobrīd atbalstu paredzēts sniegt novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem vecumā līdz deviņpadsmit gadiem, kuri nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, kā arī bērniem ar invaliditāti.

 

Lai saņemtu atbalstu, nepieciešams aizpildīt iesniegumu, kas adresēts Saulkrastu sociālajam dienestam.

Iesnieguma veidlapa atrodama ŠEIT.

Atbalsts tiek piešķirts par laika periodu no 2020.gada 1.aprīļa līdz 2020.gada 14.aprīlim. Gadījumā, ja ārkārtējā situācija valstī tiek pagarināta, lēmums ir spēkā līdz ārkārtējās situācijas beigām.

Ārkārtas situācijas laikā ģimenēm, kurām ir pirmsskolas vecuma bērni, tiks piešķirti pārtikas taloni 28 EURvērtībā uz katru bērnu 1 reizi mēnesī, savukārt ģimenēm, kuru bērni apmeklē pamata un vidējās izglītības iestādes tiks nodrošinātas pārtikas pakas 28 EUR vērtībā uz katru bērnu 1 reizi mēnesī.

[email protected],

Tālr. 67142511, 67142510