Gada nogalē, 29. decembrī Raiņa ielā 7, Saulkrastos tika atklātas telpas Saulkrastu novada jauniešu iniciatīvu centra vajadzībām projekta “Multifunkcionāla jauniešu iniciatīvu centra izveide Saulkrastu novadā – jauniešu ideju attīstības banka” ietvaros.

Projekta īstenošanas rezultātā ir izremontētas un iekārtotas telpas jauniešu izaugsmes un konkurētspējas attīstībai – semināriem, apmācībām, diskusijām vai vienkārši satikties, lai interesanti pavadītu laiku. Līdz ar centra izveidi, tiks veicinātas jauniešu iniciatīvas Saulkrastu novadā, jaunieši tiks iesaistīti dažādos projektos, pieredzes apmaiņās un brīvprātīgajā darbā, līdzdarbosies jaunatnes organizācijās un vietējā pašvaldības darbā.

Projekts “Multifunkcionāla jauniešu iniciatīvu centra izveide Saulkrastu novadā – jauniešu ideju attīstības banka” realizēts ar Latvijas – Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” finansiālu atbalstu. Projekta kopējās izmaksas ir 115266,00 euro, Latvijas – Šveices sadarbības programmas finansējums 102670,16 euro, pašvaldības līdzfinansējums 12595,84 euro.