Par ietekmes uz vidi novērtējumu

 VAS “Latvijas dzelzceļš” paredzētai darbībai “Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija”       Pabeigta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra VAS "Latvijas dzelzceļš" paredzētajai darbībai: "Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija" un  saņemts Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) pozitīvs atzinums. Atbalstīta paredzētās darbības 2A. Alternatīva. 

        Paredzētās darbības norises vieta - dzelzceļa līnijas gandrīz visā Latvijas teritorijā: Rīga-Tukums-Ventspils, Rīga-Skulte, Rīga-Jelgava, Rīga-Krustpils-Daugavpils-Indra-Latvijas robeža, Krustpils-Rēzekne-Zilupe-Latvijas robeža; Rēzekne-Daugavpils, Krustpils-Jelgava un Jelgava-Tukums ietvaros. Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā ir šādi jau elektrificēti iecirkņi - Rīgas pasažieru stacija – Jelgava, Torņakalns – Tukums 2, Rīgas pasažieru stacija – Zemitāni - Skulte, Rīgas pasažieru stacija – Aizkraukle. Elektrificēto līniju izvērstais garums 530 km. Aptuvenais elektrificējamo dzelzceļa iecirkņu kopējais izvērstais garums 1500 km. 

       Saulkrastu novada teritorijā plānots rekonstruēt esošo sistēmu. VAS "Latvijas dzelzceļš" plāno esošās gaisa kontakttīklu sistēmas rekonstrukciju dzelzceļa līniju posmos, kuri jau šobrīd ir elektrificēti, vai gaisa kontakttīklu sistēmas būvniecību dzelzceļa līniju posmos, kuri šobrīd vēl nav elektrificēti, sakaru, signalizācijas un komunikācijas sistēmas pilnveidošanu un uzlabošanu. Būtiskākie būvniecības posmi esošajos elektrificētajos posmos būtu – esošo kontaktvadu noņemšana un stabu demontāža; kontaktvadu un demontēto stabu savākšana; jaunu stabu uzstādīšana un kontaktvadu izvilkšana. 

        Paredzēto darbību plānots realizēt pakāpeniski. Dzelzceļa elektrifikācijas projekta iespējamie realizācijas termiņi ir 2016. – 2022.gads. Paredzētā darbība neietver jaunu dzelzceļa līniju būvniecību vai esošo paplašināšanu, kā arī darbības ietvaros netiek plānota jaunu pievedceļu būvniecība.

Ar VPVB atzinumu par galīgo redakciju var iepazīties: ŠEIT

Sīkāka informācija:

"Latvijas dzelzceļa" tīkla elektrifikācijas Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums:    

http://www.ldz.lv/lv/latvijas-dzelzce%C4%BCa-t%C4%ABkla-elektrifik%C4%81cijas-ietekmes-uz-vidi-nov%C4%93rt%C4%93juma-zi%C5%86ojums