Šonedēļ uzsākas gājēju takas izbūves darbi no Baltās kāpas līdz Bērzu ielai. Darbi tiek veikti Latvijas-Igaunijas pārrobežu projekta “Hiking route along the Baltic sea coastline in Latvia-Estonia” (Proj.Nr. Est-Lat22) ietvaros un  paredzēts, ka tiks izbūvētas koka laipas vairāk kā 240 metru garumā, nodrošinot vides pieejamību, izveidota koka platforma un mulčēts celiņš, uzstādīti 4 informatīvie stendi un  6 jaunas norādes.

Izbūvējot laipu, tiks samazināta slodze uz krasta kāpu, novirzot apmeklētājus pa konkrētu trajektoriju, tādējādi mazinot antropogēno slodzi un aizsargājot biotopus.

Aicinām iedzīvotājus ņemt vērā brīdinājuma un aizlieguma zīmes takas būvniecības vietā, un līdz takas pabeigšanai, izmantot citus ceļus nokļūšanai uz jūru, jo būvniecības laikā vietējo iedzīvotāju iecienītais maršruts var būt dzīvībai bīstams.