No 13.līdz 23.februārim SIA “DOMA- būve” plānoto ārējās elektroapgādes izbūves darbu dēļ Bērzu alejā 5A būs ierobežota satiksme. Atbildīgā persona Kaspars Trumpekojs. Darbu vadītājs Ēvalds Timze,tālr.26544495.