Jūras Zeme izsludina 10. projektu kārtu, kurā projektu pieņemšana norisināsies no 2020. gada 24. oktobra līdz 24. novembrim, kur Lauku atbalsta dienesta EPS sistēmā var pieteikties biedrības izsludinātajam publiskajam līdzfinansējumam projektu īstenošanai.

Vēlamies aicināt Saulkrastu un Carnikavas novadu aktīvos uzņēmējus un iedzīvotājos realizēt projekta ideju vai attīstīt savu uzņēmējdarbību.

Konsultācijas par projektu iesniegšanu notiek klātienē katru piektdienu, Jūras Zeme birojā, Stacijas ielā 7. Lūgums pirms tikšanās, norunāt konsultācijas laiku. Ja nepieciešams tikties citā laikā, lūgums zvanīt vai rakstīt e-pastā. Konsultācijas pa telefonu tiek sniegtas darba laikā.

Sludinājums pieejams-10_Karta_Juras_Zeme

Projekta iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta Dienesta sistēmā-https://eps.lad.gov.lv/login

Projektu konkursi tiek rīkoti saskaņā ar biedrības “Jūras Zeme” Sabiedrības Virzītu vietējo attīstības strateģiju-https://juraszeme.lv/index.php/2020/02/01/biedribas-juras-zeme-sabiedribas-virzita-vietejas-attistibas-strategija/

Projekti tiks vērtēti atbilstoši sekojošām Vērtēšanas vadlīnijām-Vertesanas vadlinijas

“Uzņēmējdarbības projektu” – ELFLA1 pašnovērtējuma anketa atrodas šeit-ELFLA1_pasnovertejuma veidlapa

“Sabiedrisko aktivitašu” – ELFLA2 pašnovērtējuma anketa atrodas šeit-ELFLA2_pasnovertejuma veidlapa

“Ciemu un apkaimes infrastruktūras” – ELFLA3 pašnovērtējuma anketa atrodas šeit-ELFLA3_pasnovertejuma veidlapa

Vairāk infomācijas uzziniet, sazinoties ar biedrību pa e- pastu [email protected] vai zvanot +371 26468620 un sekojot līdzi jaunākajām ziņām Jūras Zemes Facebook lapā: https://www.facebook.com/juraszeme un oficiālajā mājaslapā: https://juraszeme.lv/