Ņemot vērā, ka publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Sernikon” no šī gada 3.aprīļa līdz 3.maijam ir izsludinājusi projektu pieteikumu iesniegšanas kārtu rīcībā ELFLA1 „Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”, tiek rīkoti informatīvie semināri par konkursa prasībām un pieteikuma veidlapu aizpildīšanu.

Biedrības rīkotie semināri notiks:

  1. Saulkrastu novadā – 2017.gada 4.aprīlī plkst. 16:00, Saulkrastu novada domes zālē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā;
  2. Carnikavas novadā – 2017.gada 5.aprīlī plkst.16:00, Alternatīvās aprūpes centrā “Pīlādzis”, Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā.