No šī gada  11.aprīļa līdz 11.maijam biedrība „Sernikon" organizēja projektu pieteikumu pieņemšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalsta saņemšanai.

 

 

Konkurss tika izsludināts divās ELFLA un EJZF rīcībās, piedāvājot publisko atbalstu 500 678,00 EUR apmērā. Kopumā tika saņemti 15 projektu pieteikumi ar kopējo publiskā finansējuma pieprasījumu 514 470,48 EUR.

 

Rīcībā ELFLA1 iesniegti 8 projekti, kuru kopējā pieprasītā summa par 164 074,26 EUR pārsniedz kārtai atvēlēto. Savukārt ELFLA2 (iesniegti 3 projekti) un EJZF2 (iesniegti 4 projekti) rīcībās izveidojies finansējuma atlikums, kopā sastādot 25 281,78 EUR.

Pēc projektu vērtēšanas procesa beigām, zinot precīzu finansējuma atlikumu, tiks izsludināta projektu konkursa II.kārta par atlikušo daļu.

Tāpat 19.jūlijā biedrība plāno atkārtoti izsludināt nepārtraukto projektu pieteikumu konkursu EJZF1 rīcībā. Pieejamais finansējums šajā rīcībā – 125 000,00 EUR.

 

Sernikon tabula

 

 

I.projektu kārtas rezultāti

 

 

Konkurss tika izsludināts divās ELFLA un EJZF rīcībās, piedāvājot publisko atbalstu 500 678,00 EUR apmērā. Kopumā tika saņemti 15 projektu pieteikumi ar kopējo publiskā finansējuma pieprasījumu 514 470,48 EUR.

Rīcībā ELFLA1 iesniegti 8 projekti, kuru kopējā pieprasītā summa par 164 074,26 EUR pārsniedz kārtai atvēlēto. Savukārt ELFLA2 (iesniegti 3 projekti) un EJZF2 (iesniegti 4 projekti) rīcībās izveidojies finansējuma atlikums, kopā sastādot 25 281,78 EUR.

Pēc projektu vērtēšanas procesa beigām, zinot precīzu finansējuma atlikumu, tiks izsludināta projektu konkursa II.kārta par atlikušo finansējuma daļu.

 

Jūlija vidū biedrība atkārtoti izsludinās arī nepārtraukto projektu pieteikumu konkursu EJZF1 rīcībā. Pieejamais finansējums šajā rīcībā – 125 000,00 EUR.