Sakarā ar konstatēto COVID 19 saslimšanu vienam no Zvejniekciema vidusskolas darbiniekiem, no 26. oktobra līdz 29. oktobrim Zvejniekciema vidusskolā mācību process 4.-6. klasei notiks attālināti, bet pirmsskolai un 1.-3. klasei mācības turpināsies klātienē, informē direktora vietniece Valda Tinkusa.

Informējam, ka no 26. līdz 29. oktobrim integrēto rotaļnodarbību saraksts pirmsskolai un mācību stundu saraksts 1.-3. klasei tiks mainīts.
7.-12.klasei mācības notiks attālināti no 26. līdz 30.oktobrim.
Paredzams, ka izmaiņas tiks veiktas arī 4.-12.klašu stundu mācību stundu sarakstā.
Interešu izglītības nodarbības notiks attālināti.
Lūdzam sekot līdzi informācijai e –klasē un skolas mājaslapā www.zvs.lv