Trešdien, 2. oktobrī plkst. 17:00 Latvijas Dabas fonds aicina apmeklēt Dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, kas notiks Jauniešu mājā Saulkrastos, Raiņa iela 7.

Šī ir lieliska iespēja iedzīvotājiem plānot vidi sev apkārt, tādēļ aicinām ikvienu interesentu iesaistīties!

Sanāksmēs tiks apspriests dabas aizsardzības plāna projekts, tajā skaitā plānotie pasākumi, teritorijas zonējums un priekšlikumi individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.

Ar dabas aizsardzības plāna projektu aicinām iepazīties Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8 un Latvijas Dabas fonda interneta vietnē: https://ldf.lv/lv/article/latvijas-dabas-fonds-aicina-uz-dabas-parka-piejura-dabas-aizsardzibas-plana-sabiedrisko-0

Dabas parks Piejūra atrodas, Rīgas pilsētas, Carnikavas un Saulkrastu novada teritorijā, tā kopējā platība ir 4315 ha. Plāns tiek izstrādāts Eiropas Komisijas LIFE programmas projekta LIFE15 NAT/LV/000900 “LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” (NATURA 2000 vieta)” ietvaros ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.