Līdz ar AS “Sadales tīkls” veiktajiem elektrotīklu demontāžas darbiem, kuru laikā notiek ekspluatācijā neizmantojamo stabu noņemšana, gaisvadu līnijas pārveidojot par kabeļu līnijām, aktuāls ir jautājums par apgaismojuma nodrošināšanu Celtnieku, Draudzības, Ganību, Lapu un Enkuru ielā. Pašlaik  apgaismojums darbojas atsevišķos ielu posmos.

Pagājušā gada beigās Saulkrastu novada dome izstrādāja jaunu ielu apgaismojuma projektu. Ņemot vērā to, ka projekts ir ilgtermiņa investīcija un tā realizācijai būs nepieciešami nozīmīgi finanšu līdzekļi, pašvaldība plāno ņemt aizņēmumu Valsts kasē. Līdzko tiks pieņemts valsts budžets un būs zināmi skaidri aizdevumu nosacījumi, tiks sagatavota nepieciešamā dokumentācija, lai pēc iespējas īsākā laikā varētu izsludināt iepirkuma procedūru apgaismes līniju uzstādīšanai. Plānots, ka darbus varētu uzsākt vasaras sākumā, lai šī gada rudenī apgaismes līnijas nodotu ekspluatācijā.

Minētajās ielās, reizē ar apgaismes līniju uzstādīšanas darbiem, plānoti arī ūdenssaimniecības attīstības projekta būvdarbi. Abi būvniecības darbi tiks savstarpēji salāgoti tā, lai iedzīvotājiem maksimāli mazinātu iespējamās neērtības, vienlaicīgi nodrošinot kvalitatīvu apgaismojumu.