No 20. aprīļa darbu Saulkrastu novada domē uzsāka jaunā izglītības darba speciāliste Ramona Urtāne, kura šim amatam tika izraudzīta atklātā konkursā.

Savu izpratni par kvalitatīvu un kompetencēm balstītu izglītību R. Urtāne sāka veidot, iegūstot pedagoģisko izglītību programmā “Iespējamā misija” un turpinot savas darba gaitas Rīgas Juglas vidusskolā, kur bija dabaszinātņu un bioloģijas skolotāja un direktores vietniece izglītības jomā.

Turpinot izaugsmi, strādā Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldē par izglītības satura un kvalitātes vadītāju.

R. Urtāne Rīgas Stradiņa universitātē ir ieguvusi profesionālo bakalaura un maģistra grādu.

Izglītības darba speciālistes galvenie pienākumi ir izstrādāt un īstenot izglītības stratēģiju Saulkrastu novadā.

Uz amata vakanci bija pieteikušies 4 kandidāti.

Vēlam veiksmi turpmākajā darbībā.