Saulkrastu novada vēlēšanu komisija deputātu kandidātu sarakstus pieņems:

19.aprīlī no 14.00 – 17.00;

20.aprīlī no 14.00 – 17.00;

24.aprīlī no 14.00 – 18.00

Saulkrastu domē, 1.stāva 103.kabinetā.

Papildu informācija pa tālr. 67142517 ( V.Plēpe, Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas sekretāre).