Domes priekšsēdētāja vietnieks Bruno Veide, pamatojoties uz likuma “”Par pašvaldībām” 25.panta otro daļu un pamatojoties uz domes deputātu Normunda Līča, Līgas Vaideres, Sandras Ozolas- Ozoliņas, Selgas Osītes, Oksanas Vanagas, Santas Ancānes, Aivas Aparjodes un Alena Horsta pieprasījumu, 2018.gada 27.decembrī plkst. 18:20 sasauc domes ārkārtas sēdi.

 

Sēdes darba kārtība:

  1. Par balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu domes priekšsēdētāja ievēlēšanai;
  2. Par Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanu;
  3. Par Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām Valsts kasē un kredītiestādēs.