Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis aicina novada uzņēmējus uz tikšanos, kas notiks piektdien, 18.oktobrī, plkst.18.00 Saulkrastu novada domes zālē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos.

Sapulcē piedalīsies pašvaldības pārstāvji un tiks runāts par aktuālo novadā.

Svarīgākās tēmas:

1) domes priekšsēdētāja informācija par pašvaldības darbu, nākotnes attīstību un sadarbību ar uzņēmējiem;

2) informācija par pašvaldības piedāvājumu investīciju objektiem;

3) Saulkrastu uzņēmēju biedrības informācija.

Lūgums apkopot jautājumus un priekšlikumus, ko varēs pārrunāt tikšanās laikā.

Uz tikšanos!