Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 28.panta pirmo daļu, Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis sasauc domes ārkārtas sēdi.

Sēde sasaukta 2018.gada 17.oktobrī plkst. 14:50

Sēde notiks Saulkrastu novada domes zālē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos.

 

Sēdes darba kārtība pieejama šeit.