Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 2019.gada 9.janvārī plkst.16:30 sasauc domes ārkārtas sēdi.

Ārkārtas sēdes darba kārtība:

  1. Par izmaiņām Finanšu komitejas sastāvā
  2. Par izmaiņām Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sastāvā
  3. Par izmaiņām Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sastāvā
  4. Par izmaiņām Sociālo jautājumu komitejas sastāvā
  5. Par izmaiņām Īpašumu izsoles komisijas sastāvā
  6. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā
  7. Par jaunas amata vietas izveidi