Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 2019.gada 16.janvārī plkst.14:50 sasauc domes ārkārtas sēdi.

 

 

Ārkārtas sēdes darba kārtība:

  1. Par projektu iesniegšanu Valsts Kultūrkapitāla fondā