2019.gada 13.februārī plkst. 14:45 domes priekšsēdētājs sasauc domes ārkārtas sēdi.

 

 

 

Darba kārtība:

  1. Par iestādes „Saulkrastu kultūras centrs” vadītāja iecelšanu
  2. Par iestādes “Saulkrastu kultūras centrs” budžeta apstiprināšanu 2019.gadam
  3. Par iestādes “Saulkrastu sporta centrs” budžeta apstiprināšanu 2019.gadam