Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 2020. gada 30. jūlijā plkst. 16.30 sasauc domes ārkārtas sēdi.

Sēde sasaukta Domes zāle.

Ārkārtas sēdes darba kārtība:

  1. Par PSIA “Saulkrastu slimnīca” finanšu audita gaitu
  2. Par pašvaldības investīciju projektu – Bērzu ielas izbūve