Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 28.panta pirmo daļu, Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis sasauc domes ārkārtas sēdi.

Sēde sasaukta 2018.gada 11.aprīlī plkst. 15:45

Sēde notiks 202.kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos.

 

Domes sēdes darba kārtība pieejama šeit