Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 28.panta pirmo daļu, Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis sasauc domes ārkārtas sēdi.

Sēde sasaukta 2018.gada 13.jūnijā plkst. 15:30, 202.kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos.

Ārkārtas sēdes darba kārtība pieejama šeit.