Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 28.panta pirmo daļu, domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis sasauc domes ārkārtas sēdi. Sēde sasaukta 2018.gada 8.augustā plkst. 15:00, 202.kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos.

Ar ārkārtas sēdes darba kārtību var iepazīties šeit.