Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 28.panta pirmo daļu, domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis sasauc domes ārkārtas sēdi.

Sēde sasaukta 2018.gada 17.augustā plkst. 10:00, 202.kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos.

Ar ārkārtas sēdes darba kārtību var iepazīties šeit